Pou Caldentey, Joan

Tornar al llistat

Felanitx, 10/03/1891
Prev. 08/07/1915
Def. 11/06/1983
Fou ordenat prevere dia 08.07.1915. Dia 31.03.1914 va fer Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Començà l’exercici ministerial com Vicari de Búger. De 1916 a 1928 Vicari in Capite de S’Horta. De 1928 a 1935 Vicari al Carritxó De 1935 a 1966 Vicari de Felanitx. Una vegada jubilat seguia ajudant a la parròquia tots els anys d’una llarga vellesa, doncs morí a Felanitx, als 92 anys. BOBM 1983, 239. Rosselló VIII, 363. Darder P0446.