Prohens Montserrat, Rafel

Tornar al llistat

Felanitx, 05/07/1923
Prev. 23/03/1947
Def. 00/00/0000
Felanitx 05.07.1923 començant els seus estudis al convent que els P. Teatins tenen a Felanitx, passà a fer els estudis eclesiàstics a Son Espanyolet i professant en dita congregació. Fou ordenat prevere el 23.03.1947. Deixà l’Orde Teatina i fou incardinat en la diòcesi de Ciudad Real, on hi havia el Bisbe Hervàs i varis capellans mallorquins. Dia 01.09.1974 s’incardina a Mallorca i reb el nomenament de Vicari de la parròquia de Sant Jaume, on hi resta fins el 1984, que passa a La Sang tenint temps per fer de capellà a Son Dureta. L’any 1991 Capellà de la Clínica Rotger i celebrant en la parròquia de santa Catalina Tomàs. Rosselló VIII, 365. Darder P0 483.