Puerto Álvarez, Cayetano

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1860
Prev. 19/09/1874
Def. 14/06/1922
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 27.09.1871 feia son Títol de Patrimoni. Essent Sotsdiaca, en el mes de Gener del 1874, fou nomenat segon Mestre de cerimònies de la Seu, i una vegada ordenat prevere, dia 19.09.1874, en fou nomenat primer mestre. Dia 27.11.1880 prenia possessori d’un Benefici de Concordat de la nostra Seu i aquests mateixos anys tenia cura de les Germanetes dels Pobres, tant de les religioses, com dels asilats, per aquesta raó el 1883 passa a Rennes (França) per formar part de la Societat de Sacerdots Auxiliars de les Germanetes dels Pobres, que es dissolgué el 1896. Són anys que també es dedicà a predicar exercicis espirituals tant a les Religioses, com als pobres, i en predicà per Espanya, França, Portugal, Itàlia, Alemany, Nordàfrica i als U.S.A. L’any 1896 quedà a França com Director espiritual del Noviciat de les Germanetes i quan aquest Noviciat passà a Madrid, també hi anà ell, fins que dia 18.12.1901 el Papa Lleó XIII el nomenà Canonge Capiscol de la Seu d’Oriola, que en aquell moment era regida pel mallorquí Joan Maura. Posteriorment retornà a Mallorca, residia a casa del seu germà Vicenç i aquí el visità la germana mort. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana XII (1921-1922) pàg. 350. Darder P0485.