Puig Alorda, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 29/09/1893
Prev. 04/03/1934
Def. 06/08/1946
Fou ordenat prevere dia 04.03.1934. Fou el capellà de Natzaret tota la vida i dedicat a la Bona premsa i a la predicació a les trones de tots els pobles. Fou de l’administració del Correo de Mallorca. BOBM 1946, 211. HdC 1946, 408. Darder P0492.