Puig Fullana, Guillem

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1829
Prev. 01/01/1853
Def. 03/01/1900
Fou ordenat prevere el 1853. Dia 30.06.1852 havia fet Títol de Patrimoni. Quan l’any 1858 Mons. Mateu Jaume i Garau, natural de Llucmajor, entrà com Bisbe de Menorca, allà anà aquest prevere com Secretari de Cambra. Exercí diferents càrrecs tant a la Cúria com al Seminari de Menorca. Quan el 1876 Mons. Jaume i Garau ve a Mallorca, retorna amb ell i aquell mateix any fou fet Canonge i Canceller de la Cúria mallorquina. Dia 25.02.1886, a la mort del bisbe Mateu Jaume, fou nomenat, pel Capítol de Canonges, Ecònom de la Mitra. BOBM 1900, 20. AC 1564. Darder P0495.