Puigserver Munar, Guillem

Tornar al llistat

Algaida, 05/06/1881
Prev. 23/09/1905
Def. 12/07/1961
Fets els estudis primaris al poble, passava al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Participà en el Certamen que allà es feia amb els nº 867 i 868. Dia 11.11.1893 feia Títol de Patrimoni i dia 11.10.1900 era nomenat Patge del Sr. Bisbe. Fou ordenat prevere dia 23.09.1905. Començant l’exercici ministerial com Secretari comptador en l’Administració Temporal de la Diòcesi. L’any 1907 Capellà de La Criança. Dia 08.03.1912 Capellà del Monestir de santa Elisabet. Dia 15.12.1913 capellà de les Religioses Dominiques. L’any 1914 es llicenciava en Teologia en la Universitat Pontifícia de València. Fou professor a Sa Normal i a l’Institut Femení de Palma. Fou el capellà del Monestir de Santa Catalina de Siena i el 1951 fou nomenat Habilitat del Clergat. Féu construir, a l’escultor Tomàs Vila, en fusta policromada, una capelleta neogòtica i en pedra sorrenca una estàtua de Ramon Llull que el 1960 regalà al Seminari Nou i fou col·locada en l’anomenat pati dels Teòlegs. BOBM 1961, 204. Darder P0513.