Puigserver Puig, Bartomeu

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1853
Prev. 15/06/1878
Def. 23/06/1913
Fou ordenat prevere essent Patge del Bisbe, dia 15.06.1878. Dia 15.02.1875 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. L’any 1879 fou nomenat Vicari de Llucmajor i regentà el càrrec fins el 1891. BOBM 1913, 182. Darder P0516