Puigserver Salvà, Guillem

Tornar al llistat

Llucmajor, 01/01/1852
Prev. 25/03/1882
Def. 27/04/1902
Fou ordenat prevere dia 25.03.1882. Dia 22.08.1879 havia fet Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Exercí el ministeri sempre en la vila nadiua, on morí. BOBM 1902, 155. Darder P0519.