Puigserver Thomàs, Miquel

Tornar al llistat

Llucmajor, 13/06/1866
Prev. 14/03/1891
Def. 25/03/1939
Fou ordenat prevere dia 14.03.1891. Dia 14.01.1889 feia Títol de Patrimoni. Exercia el ministeri en la parròquia nadiua, quan dia 05.06.1898 fou nomenat Vicari in Capite de Ses Salines. Retornat a la Parròquia nadiua, dia 10.01.1906 era nomenat Mestre de capella de la parròquia de Llucmajor. Exercí el càrrec de Notari Eclesiàstic de l’Arxiprestat i Primatxer a la parròquia. BOBM 1939, 112. Sunyer 272. Darder P0522