Pujadas Ferrer, Guillem

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1858
Prev. 01/01/1878
Def. 12/01/1918
Després d’haver fet els estudis primaris, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 31.07.1879 feia el Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere el 1878, restant al servei de la parròquia inquera. Serví aquella parròquia com Vicari diferents vegades segons les necessitats del Reverend Comú. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Fundà a Inca les Conferències de sant Vicenç de Paül i les dirigí durant 25 anys. Expandí la devoció al Sagrat Cor de Jesús tenint cura de la capella que hi ha a la parròquia, fundant-hi unes XL Hores i essent el Director de la Congregació del Sagrat Cor. Fou Rector del Puig de Santa Magdalena i Capellà del Monestir de sant Bartomeu, on hi tenia dues germanes, Sor Clara i Sor Lluïsa. Pagava una restauració que es feia al temple monacal, quan pujat a un bastiment per revisar les obres, dia 12.01.1918, va caure i morí a l’acte. BOBM 1918, 155. HdC 1918, 29. Darder P0525