Pujol Esteve, Joan

Tornar al llistat

S'Arracó, 05/04/1905
Prev. 30/05/1931
Def. 31/12/1943
Anant avançant en els estudis eclesiàstics dia 12.05.1930 feia el Títol de Patrimoni. Dia 30.05.1931 rebia l’ordenació sacerdotal. Començà l’exercici pastoral com Vicari de la parròquia de Marratxí, on hi romangué fins el 1934, que passà com capellà de les Religioses Franciscanes de l’Aixample i posteriorment de les Religioses del Sagrat Cor (Son Espanyolet). Durant uns anys, a partir de 1938, publicà el “Calendario Parroquial litúrgico para uso de les fieles”. Morí a Maó, doncs era el capellà castrense de l’Artilleria d’aquella plaça. BOBM 1944, 16. Darder P0535