Pujol Riutort, Jordi

Tornar al llistat

Muro, 24/05/1905
Prev. 09/06/1929
Def. 00/00/0000
Avançant en els estudis eclesiàstics l’any 1929 entrava al Col·legi de La Sapiència per alleugerir l’economia familiar. Fou ordenat prevere dia 09.06.1929. De 1933 a 1939 Vicari de Consell. De 1939 a 1946 Rector de Marratxí. L’any 1946 fou nomenat Vicari de Sant Miquel, càrrec que regentà fins a la mort, que li sobrevingué en els anys 70. Darder P0540