Pujol Sabater, Joan

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1835
Prev. 01/01/1859
Def. 14/01/1911
Fou ordenat prevere el 1859. Tots els anys de son ministeri passaren a la parròquia de Santa Creu, doncs en el moment de l’ordenació ja en gaudia d’un Benefici. L’any 1862 en fou nomenat Vicari i a la mort del Rector, aquell mateix any, en fou nomenat Ecònom. El 1870 obrí un altre Economat que es perllongà fins el 1877 i aquest any va a oposicions i fou nomenat Rector, càrrec que tindrà fins a la mort. Era molt amic del P. Joaquim Rosselló, Beneficiat com ell a Santa Creu, qui l’any 1856 ja havia introduït la pràctica dels nous primers divendres de mes en la parròquia Dia 09.07.1897 beneïa la talla del Sagrat Cor de Jesús, obra de l’escultor Marc Llinàs, executant un projecte de Faust Morell. BOBM 1911, 23. HdC 1911, 32. Darder P0541