Quart Capó, Josep

Tornar al llistat

Palma, 26/04/1924
Prev. 21/06/1953
Def. 04/06/1999
Després d’haver fet el Batxillerat i estudis de Comerç a la Salle, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. L’any 1943 entrava a La Sapiència. Fou ordenat prevere dia 21.06.1953. Començà el ministeri sacerdotal com Vicari a S’Arracó, on hi romangué fins el 1957. De 1957 a 1963 fou Vicari de la parròquia de Sta. Eulàlia. Aquest any passà com capellà dels Germans de les Escoles Cristianes i celebrava a La Sang. Del 1964 a 1968, sense deixar aquests càrrecs, serví com capellà contractat les bases militars de Illetes i Cala Peguera. Morí a la Residència que hi hagué al Seminari Nou. BOBM 1999, 512