Ques Vanrell, Jaume

Tornar al llistat

Alcúdia, 17/09/1913
Prev. 22/05/1937
Def. 25/04/1987
Fou ordenat prevere dia 22.05.1937. Els anys d’estudis participà al Certamen del Seminari amb els nº 874, 875, 876, 877 i 878, mostrant gran interès per la història antiga. Començà l’exercici ministerial en la novella parròquia de Sant Jordi fins que el 1941 fou nomenat Vicari in Capite de Son Fe. L’any 1947 fou nomenar Vicari d’Alcúdia fins que el 1974 fou nomenat Director del Museu Diocesà i Adscrit a Santa Creu. El 1973 es féu soci del BSAL (1029) L’any 1959 donà a la impremta “Carlos I y Alcudia durante la Germanía”. L’Ajuntament d’Alcúdia l’any 2018 el nomenà Fill Il·lustre i li dedicà una Plaça. BOBM 1987, 182. Darder Q0010