Quetglas Gayà, Bartomeu

Tornar al llistat

Felanitx, 19/01/1900
Prev. 04/06/1924
Def. 20/01/1964
Fets els estudis primaris passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Mentre feia els estudis eclesiàstics féu també el de Magisteri i participà en el Certamen del Seminari presentant 8 treballs entre 1917 i 1924, aprofundint en els estudis de Sagrada Escriptura, la història del llatí i (1920) en la confrontació entre patrons i obrers segons la Rerum Novarum. L’any 1923 es féu soci del BSAL, tenint rl número 338. Dia 19.09.1923 feia el Títol de Patrimoni i dia 04.06.1924 era ordenat prevere. Quedà com prevere Adscrit en la parròquia de santa Creu, doncs era el Director de la seva Escola Parroquial, però l’any 1925 ja passà com professor del Col·legi La Salle i assumia la direcció de El Adalid. Semanario obrero. Gloria a Dios y bien de la clase obrera, que era l’organ de premsa de la Federació Catòlica-obrera. Aquestes ocupacions el dugueren a adonar-se a l’estudi dels antics Gremis i en l’aplicació i difusió de la doctrina social de l’Església, que féu manifesta en la publicació, al Correo de Mallorca, l’any 1932, de sis articles sobre “El salario familiar y las Cajas de Compensación”. L’any 1935 fou nomenat Vice-consiliari de la Federació Obrero-catòlica de Mallorca. Creà al Secretariat d’Acció Obrera. Aconseguí que un grup d’empresaris posassin en marxa el règim de subsidis familiars mitjançant una Caixa de Compensació. L’any 1938 fou citat a Burgos, pel govern del general Franco, i intervingué en la redacció del Fuero del Trabajo. L’any 1937 fou nomenat Delegat Nacional del Secretariat per a la creació de caixes de subsidis familiars. Fins el 1945 fou el Director de l’Institut Nacional de Previsió de Palma. L’any 1946 fou nomenat professor de Filosofia i de Sociologia del Seminari, càrrec que regentà fins a la mort. Donà a la impremta, a més de nombrosos articles en revistes i diaris: 1935 Temas Sociales. El trabajo en la época romana; El salario familiar; Teoría y pràctica. 1939 Los Gremios de Mallorca. (n’hi ha una nova edició el 1980); 1953 Nuevo catecismo social; 1955 Gremios en Felamitx; 1955-1959 Curso de cuestiones sociales; 1960 Monografía histórica de la Seguridad Social en Mallorca. BOBM 1964, 40; GEM XIV, 123. Rosselló VIII, 369. Dardeer Q0015 Se li han concedit aquests premis: 1960 Medalla al Mèrit en el treball; 1962 Medalla de la Ciutat de Felanitx; 1994 Fill Predilecte de Felanitx. La Residència dels Assistits de Felanitx porta el seu nom i té un carrer dedicat a Palma.