Quetglas Prats, Joan

Tornar al llistat

Inca, 18/08/1877
Prev. 21/09/1901
Def. 14/01/1962
Fou ordenat prevere dia 21.09.1901 Dia 18.08.1900 feia son Títol de Patrimoni. De 1904 a 1915 fou el Vicesecretari de Cambra i Govern del Bisbat. El 1906 es llicencià a València en Sagrada Teologia. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccinari De 1903 a 1905 fou el Secretari de la Visita Pastoral Canonge 1912 Prefecte de Litúrgia i Professor de Litúrgia del Seminari. Fou el promotor de la construcció de l’església de Can Pastilla, deixant una memòria escrita, que l’any 1993 Mn. Josep Cabrinetti donà a la impremta: “Llibre de l’obra i edificació de l’Església de sant Antoni de Pàdua al lloc anomenat Sant Antoni de la Platja”. Ell publicà: Devocionari litúrgic y missal de les festes de la diòcesi de Mallorca (vàries edicions). Misal de bolsillo para la Misa dialogada. 1916 La piedad y la Liturgia; 1928 El Ilmo. y Rvdo. P. Fr. Mateo Colom Canals, Obispo de Huesca; hijo ilustre de Mallorca; 1938 Breve explicación dogmàtica, histórico litúrgica de la Santa Misa; 1939 Lugares y Viajes de Cristo en el Evangelio; 1944 El Rdo. D. Francisco Rayó Brunet, arcipreste, hijo ilustre de Inca. Pedro J. Campins Obispo de Mallorca, bienhechor ilustre de la província franciscana mallorquina. BOBM 1962, 126. GEM, XIV, 124 AC 1657. Darder Q0022 A la sagristia de Santa Maria la Major hi ha un quadre pintat per Federico Molina el 1961. L’Ajuntament d’Inca li dedicà un carrer.