Quetglas Rayó, Pere

Tornar al llistat

Sa Pobla, 29/10/1869
Prev. 06/05/1896
Def. 02/09/1946
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 18.06.1894 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 06.05.1896. Començà l’exercici ministerial en la parròquia nadiua fins que dia 01.05.1900 fou nomenat Vicari de Campanet. Hi residí fins el 1902, que fou nomenat Vicari de la parròquia d’Esporles. Era col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. L’any 1907 deixa Esporles i va com Vicari a la parròquia de Sant Miquel (Palma), on hi resta fins el 1908 que anà, com prevere Adscrit, a la parròquia de santa Eulàlia i fent de professor a l’Acadèmia Castaño i al Col·legi Cervantes, allà exercí el ministeri fins que el visità la germana mort. BOBM 1946, 235. Darder Q025