Rado Nadal, Andreu

Tornar al llistat

Santanyí, 07/03/1898
Prev. 15/10/1922
Def. 23/10/1969
Fou ordenat prevere dia 15.10.1922 en el Monestir de Santa Magdalena, començant l’exercici del seu ministeri com Vicari del Port de Sóller. L’any 1935 ja el trobam que exercia el ministeri a La Plata, en les parròquies de Morón i General Madariaga. L’any 1953 ja havia retornat i era l’encarregat de la feligresia de Els Llombars i el 1955 era nomenat Vicari de Santanyí, on morí. Sunyer 323. Fiol 878. Darder R0001