Ramis Darder, Francesc

Tornar al llistat

Palma, 06/01/1958
Prev. 27/09/1987
Def. 00/00/0000
Acabats els estudis del Batxillerat i aconseguida una llicenciatura (1975-1980) en Biologia en la UIB, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics (1980-1986). Aconseguit el Batxillerat en Teologia, passa a Roma on fa la Llicenciatura en Teologia i en Sagrada Escriptura en el Pontifici Institut Bíblic (1986-1989). Era ordenat prevere dia 27.09.1987. Retornat a Mallorca dia 29.06.1989 era nomenat Vicari en la parròquia de Santa Catalina Tomàs, al cap d’un any passa a la parròquia de Sant Francesc de Paula. De 1992 a 1995 té el mateix càrrec en la parròquia de Sant Ferran, essent nomenat Arxiprest d’aquella zona el 1993. El 1995 fou nomenat Vicari de la parròquia de Santa Tereseta de l’Infant Jesús i professor ordinari del CETEM, aconseguint el grau de Doctor en Teologia en la Facultat de Catalunya. Mostra diligent cura dels antics Museus del nostre Seminari, sobretot del Museu Bíblic. L’any 2001 fou nomenat Consiliari diocesà del Laïcat, Director de la Pastoral Universitària, mentre també ajudava, com Vicari, al Rector de les parròquies de S’Indioteria i Pont d’Inca. Dia 29.07.2011 era nomenat Vicari de la parròquia de Santa Creu. Dia 03.10.2014 fou nomenat Canonge de la Seu. Dia 07.10.2017 Vicedegà del Capítol catedralici. Ha donat a la impremta: 1991 Lluc, l’evangelista de la tendresa. Comentari a les lectures dominicals del cicle C. Mca. Gràfiques Miramar; 1992 Rut: història, profecia, símbol. Mca. Gràfiques Miramar; 1993 Cristo, luz de los pueblos. Palma, ANE; 1997 Lucas, evangelista de la ternura de Dios. Diez catequesis para descubrir al Dios de la Miserocordia. Estella Verbo Divino; Pau i Bernabé a Listra, in Llegir la Bíblia en grup. Claret; 2000 El Catequista siembra la Palabra de Dios (Catequistas Siglo XXI) València; 2002 Ha hablado el Dios de la vida. Itinerario de vida cristiana a la luz de los profetas. Estella. Verbo Divino; El combate de Yahvé contra la idolatría; 2003 Los Sabios, testigos del Dios de la vida; 2004 El Verdadero Israel, testigo del Dios liberador; Comentarios didàcticos a la Biblia: Isaías; 2006 Isaías 1-39; 2008 Isaías 40-66; Los profetas; La comunidad del Amén. 2017 A la escucha de la Palabra. 2019 Mesopotamia y el Antiguo Testamento. Participa en l’obra “Comentarios a la nueva Biblia de Jerusalem”, treballa en la Casa de la Biblia i ofereix diferents treballs per ajudar en la Lectio Divina. GEM XXIV, 307.