Ramis Janer, Rafel

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1849
Prev. 14/03/1874
Def. 03/11/1908
Avançant en els estudis eclesiàstics, dia 14.08.1872 sol·licitava ser ordenat d’Ordes Menors i Sotsdiaconat. Dia 19.08.1873 de Diaca i dia 14.03.1874 de Prevere. Començà l’exercici ministerial en la parròquia d’Inca i dia 10.09.1874 era nomenat Vicari de Campanet, cessant del càrrec dia primer d’Agost de 1878,que anà a ajudar al Vicari de Moscari fins el 1882, que retornava a Inca. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. De 1884 a 1888 fou Rector de l’església inquera de sant Domingo. BOBM 1908, 349. Darder R0027.