Ramis Miquel, Gabriel

Tornar al llistat

Palma, 25/11/1936
Prev. 19/12/1959
Def. 00/00/0000
Els anys d’estudi participà en el certamen amb els nº 897 i 898. Dia 19.12.1959 fou ordenat prevere. Començà a exercir el ministeri com Vicari de la parròquia de Sant Joan, on hi restà fins l’any 1966. De 1966 a 1970 fou Vicari en la parròquia de la Ssma. Trinitat. De 1970 a 1975 passà a Roma, estudiant al Pontifici Institut Litúrgic de Sant Anselm. Dia 18.05.1981 hi defensava la Tesi i esdevenia Doctor. Retornat a Mallorca fou nomenat Vicari en la parròquia de Els Hostalets (1975) i professor del CETEM. De 1976 a 1987 és el Capellà del Monestir de Santa Catalina de Siena. El 1975 fou nomenat professor del CETEM. El 1982 Secretari de la Comissió de Reforma dels llibres litúrgics hispano-mozàrabs. De 1983 a 1989 Professor de l’Institut Teològic Compostel·là. El 1990 Professor del Pontifici Ateneu de Sant Anselm (Roma). De 1989 a 1996 Delegat Diocesà de la Celebració de la Fe i Pregària. De 1977 a 1980 Consiliari de l’Oblatura Benedictina a Mallorca. És el soci 1631 de l’Arqueològica Lul·liana (1997). És membre de la Societat espanyola d’Estudis monàstics. Consultor de la Comissió Episcopal de Litúrgia, Delegat Diocesà de les Causes dels Sants i el 2’’’ fou nomenat Vicari Episcopal per a les causes dels sants. L’any 2008 fou nomenat Adscrit a les parròquies de Calvià, Galilea i Capdellà Ha publicat multitud d’articles en revistes especialitzades i en el Butlletins informatius de les Causes dels Sants, però també ha donat a la impremta: 1981 Los misterios de pasión, como objeto de la anámnesis en los textos de la Misa de Rito Hispánico, Estudio Bíblico-Teológico. Roma 1990 La consagración de la mujer en las litúrgias occidentales. Roma; 1990 Año Litúrgico: Ciclo Adviento, Navidad y Epifanía in La Celebración en la Iglesia III. Salamanca, Sígueme; 1990 Consagración de Vírgenes y Profesión religiosa, in La Celebración en la Iglesia III; 1996 La Litúrgia exequial en el Rito Hispano-Mozárabe (Monografías nº 39). Roma: Instituto Español de Història Eclesiàstica; 2001 La iniciación cristiana en la Litúrgia Hispànica. Bilbao, Estudios Grafite; 2006/2007 La reconstrucción del Breviario Hispano-mozárabe. Tiempo de Navidad. Roma: Instituto Español de Historia Eclesiàstica. 2009 La unción de los enfermos en la Litúrgia Hispànica: estudio teológico litúrgico; 2013 Introducción a las litúrgias occidentles no romanas. GEM XIV, 181; XXIV, 308. Darder R0036.