Ramis Miquel, Rafel

Tornar al llistat

Muro, 01/01/1848
Prev. 19/09/1874
Def. 28/12/1906
Acabats els estudis al poble, passà a Palma per fer els estudis eclesiàstics, i a mesura que avança, dia 17.07.1872 feia el Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 19.09.1874 i dia primer de gener del 1875 fou nomenat Vicari de Muro i regentà el càrrec tota la vida. BOBM 1906, 232. Darder R0037.