Cabrer Lliteres, Jaume

Tornar al llistat

Manacor, 09/07/1925
Prev. 20/12/1947
Def. 31/08/2020
M.I.Sr.D. Jaume Cabrer i Lliteras 1925-2020 Nota Necrològica

Nascut a Manacor el 09.07.1925 ha acabat els seus dies en la residència de sant Pere i sant Bernat dia 31.08.2020. Era nin quan entrà al nostre Seminari perquè volia ser capellà i allà es deixà formar pels professors i superiors de la Casa, i en el darrer curs (1947/48), ja els ajudava com professor i Prefecte de disciplina. Ordenat prevere dia 20.12.1947, deixa el Seminari per anar com Vicari a la parròquia de Valldemossa, que deixà en el mes d'Agost, per assumir el mateix càrrec en la parròquia d'Artà.

Compartí aquesta vicaria amb les obligacions que llavor comportava ser capellà jove, l'exèrcit tenia necessitat també de joves preveres, i don Jaume hagué de complir aquest servei, va haver d'anar a Melilla el curs 1949/50. De 1953 a 1955 Andratx fou la seva parròquia, però aquí ja com Ecònem, si bé aviat la deixà per anar a Montuïri, regentant aquella parròquia de 1955 a 1960, acabant el ministeri en aquella parròquia des Pla, anant, el 1960, a predicar la Gran Missió de Bons Aires (Argertina).

Aquell any (1960) Mn. Pere Sureda i Rosselló havia estat nomenat Rector del Seminari i li demanà que li ajudàs en aquella tasca fent de Director espiritual dels seminaristes filòsofs, i quan Sureda deixà el Seminari, ell també el deixà per anar de Rector (1968) a la parròquia de sant Nicolau, integrant-se en un col·lectiu molt bel·licós, en aquells moments, quan es treballava per anar posant en marxa diferents reformes promogudes pel Concili Vaticà II. L'any 1971 fou elegit Arxiprest del primer Arxiprestat i el 1980 rebé el càrrec de presidir la Comissió Diocesana de Patrimoni Diocesà.

Dia 29.05.1986 deixava la parròquia i anava a gaudir d'una Canongia de la nostra Seu, i l'any següent, en la nova estructuració diocesana, era nomenat Delegat Diocesà de Patrimoni Cultural, càrrec que regentarà fins el 1999. Quan el seu antecessor com Director espiritual del Seminari, Mn. Miquel Amer i Quetgles, es jubilà de la Capellania del Monestir de les Religioses Carmelites, Mn. Cabrer fou el seu successor, tenint-ne cura fins l'any 1996.

L'any 1984 donà a la impremta”Visita a la Reial Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors” que l'any 1996 se'n féu una segona edició. També tingué cura de publicar la darrera obra de son amic i mestre Mn. Pere Sureda i Rosselló (1910-1984) “Alegría de vivir” (1986) i ja que sempre Sureda havia publicat amb el pseudònim E.S.Gibert, Cabrer hi va afegir:”Notas biográficas y semblanza de Pedro Sureda Rosselló” que són les planes 491-545.

Dia primer d'Octubre del 2001 començà a gaudir de la jubilació canònica i pogué passar llargues temporades amb la família a Manacor, fins que rendit, ingressà en la residència sacerdotal, on finà.

Mn. Pere Fiol i Tornila Cronista Diocesà.