Ramis Ramon, Bernat

Tornar al llistat

Inca, 05/08/1896
Prev. 15/10/1922
Def. 27/01/1975
Anant avançant en els estudis eclesiàstics l’any 1916 entrà al Col·legi de la Sapiència. Fou ordenat prevere dia 15.10.1922. Havia presentat el certamen nº 899. Començà l’exercici ministerial com vicari de Santa Maria del Camí fins el 1926. De 1926 a 1928 fou el Vicari in Capite de Moscari. El 1928 passà com Vicari en la parròquia de Santa Creu. El 1939 deixà la Vicaria de santa Creu perquè havia estat nomenat Prior de La Sang, on hi restà fins a la jubilació que li arribà el 1966. BOBM 1975, 150. Darder R0050.