Ramis Roig, Francesc

Tornar al llistat

Santa Margalida, 21/10/1903
Prev. 02/06/1928
Def. 21/10/1985
Fou ordenat prevere dia 02.06.1928. Començà l’exercici ministerial en la parròquia de Valldemossa com Vicari i el 1933 era nomenat Vicari de son poble amb el càrrec d’organista, on hi restà tota la vida. En la dècada dels anys 40 fomentà la devoció a Santa Catalina Tomàs, que posteriorment, els anys del seminarista Mateu Cladera Mates, fill del Batle Pere Joan Cladera Moragues (1962-1974) feren les carrosses sobre la vida de la Beata que cada any treuen el primer diumenge de setembre. BOBM 1985, 261. Darder R0054.