Ramis Torrens, Sebastià

Tornar al llistat

Llubí, 10/06/1943
Prev. 29/06/1969
Def. 00/00/0000
Després d’haver fet els estudis primaris al poble, passà a la Porciúncula perquè volia ser frare franciscà. Avançà en els estudis, féu la professió amb els PP. de la TOR i dia 29.06.1969 era ordenat prevere en la parròquia llubinera pel Bisbe Miquel Moncadas i Noguera juntament amb els germans franciscans Guillem Ramis i Feliu, Jordi Llompart i Frontera i el prevere diocesà Joan Torrens i Perelló. Començà el ministeri sacerdotal en la missió que l’Orde Franciscà té al Perú, la Prelatura de Huamachuco. Quan Mons. Damià Nicolau es jubilà Fra Sebastià fou nomenat Administrador Apostòlic ad nutum Sanctae Sedis, usque dum aliter Provideatur dia 13.09.1981. Dia 13.11.1990 era nomenat Bisbe d’aquella Prelatura i dia 13 de Gener de 1991 rebia l’ordenació episcopal en la Catedral d’aquella Prelatura.. En el mes d’Agost del 2018 el Papa ha acceptat la renúncia, doncs li arribava l’edat de la jubilació canònica.