Zaforteza Villalonga, Joaquim

Tornar al llistat

Palma, 05/07/1896
Prev. 17/12/1921
Def. 21/10/1962
Després d’haver fet els estudis primaris entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 01.09.1920 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors i dia 17.12.1921 fou ordenat prevere a la Seu, restant en la parròquia de Santa Creu com prevere Adscrit tota la vida. Dia 09.04.1924 rebia l’encàrrec d’anar, com Capellà, a la Institució Natzaret i de 1926 a 1936 fou el Consiliari dels Estudiants Catòlics, dels Propagandistes i de les branques femenines de l’Acció Catòlica.. BOBM 1962, 353. Darder Z0008.