Vives Rotger, Martí

Tornar al llistat

Pollença, 24/08/1868
Prev. 24/09/1892
Def. 02/02/1954
Estudià a Pollença, a l’escola de llatí que la parròquia regentava i als 14 anys entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 24.09.1890 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Dia 24.09.1892 fou ordenat prevere. Era germà del P. Guillem S.J. Esmerçà tota la vida a la parròquia de Pollença, fou durant 56 anys organista de la parròquia. De 1901 a 1905 fou el Custos de Monti-Sion, entregant la Casa als PP. Ligorins el 1905. Fou l’Ecònem del Puig de Maria el 1905 i de 1917 a 1931. Coneixia molt bé el terme de la vila ja que era un bon excursionista i ben aficionat a l’arqueologia i a la prehistòria. Com músic compongué La pastoreta; La Visió i la festa; Als seminaristes. Morí al carrer de Jesús nº 13. BOBM 1954, 184. Darder V0306 Caldria dir que també hi ha hagut el prevere Martí Vives i Rotger, que nasqué a Pollença el 1867, fou ordenat prevere dia 19.12.1891, havia fet el Títol de Patrimoni 04.06.1890 i morí als 28 anys, dia 12.09.1895 essent Vicari de la parròquia de Campanet. BOBM 1895, 326. Parets 187.