Ramon Oliver, Jaume

Tornar al llistat

Felanitx, 16/09/1844
Prev. 20/09/1873
Def. 24/12/1908
Acabats els estudis a la vila, passà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 04.08.1868 feia el Títol de Patrimoni per poder accedir als Ordes Majors. Era ordenat prevere en la Seu de Ciutadella dia 20.09.1873. esmerçà la vida sacerdotal servint la parròquia nadiua, on morí. BOBM 1908, 354. Rosselló VIII, 374. Darder R0070.