Ramon Oliver, Joan

Tornar al llistat

Felanitx, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Sens dubte és germà de l’anterior, Jaume Ramon Oliver. Fou tonsurat el 1863 i el 1869 rebia les ordes menors. Dia 11.11.1871 el Rector de Felanitx el recomanava al Sr.Bisbe perquè li donàs Lletres Testimonials perquè pogués passar a Amèrica i allà ordenar-se. Dia 13 del mateix Novembre el Sr. Bisbe les hi concedí. Fiol 897.