Ramon Rosselló, Joan

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1838
Prev. 19/09/1862
Def. 09/03/1915
Avançant en els estudis eclesiàstics fou nomenat patge del Sr. Bisbe i era ordenat prevere dia 19.09.1862. Dia primer de Novembre del mateix any era nomenat Vicari de la parròquia de Santa Creu i dia 21.11.1865 deixava aquesta parròquia per exercir el mateix càrrec en la parròquia de Santa Eulàlia. L’any 1899 es Doctorà en Teologia en el Seminari Central de Toledo. Dia 19.10.1903 rebia una canongia de Gràcia. BOBM 1915, 288. AC 1592. HdC 1915, 63; Darder R0071.