Rayó Brunet, Francesc

Tornar al llistat

Inca, 01/02/1868
Prev. 26/02/1890
Def. 21/11/1943
Acabats els estudis eclesiàstics fou ordenat prevere dia 16.04.1892, havent fet Títol de Patrimoni dia 26.02.1890. Començà l’exercici ministerial com prevere Adscrit a la parròquia d’Inca, tenint cura de l’església de Sant Francesc, on en aquell moment no hi havia frares i els capellans del poble atenien el culte i l’edifici. Dia 14.02.1899 fou enviat a Caimari com Vicari in Capite, on hi restà fins dia 31.01.1901, que retornà a Inca. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. Dia 01.10.1907 fou nomenat Vicari d’Inca, però deixà la parròquia inquera dia 01.11.1908, perquè fou nomenat Ecònom de Pollença. Hi restà fins l’any 1913, doncs havent participat a les oposicions que es feren aquell any, li pertocà la Rectoria de Santa Maria del Camí. La vila de Pollença el declarà Fill Adoptiu, valorant d’aquesta manera el servei pastoral que donà a la feligresia. Dia 08.07.1920 deixava Santa Maria i passava a Inca com Rector. Fou un vertader pare del poble. Quan l’any 1942 celebrà les Noces d’Or Sacerdotals l’Ajuntament el declarà Fill Il·lustre i el Papa li envià la Creu “Pro Ecclesia et Pontifice”. El Canonge Joan Quetglas i Prats llegí la biografia i el pintor Bartomeu Payeras pintà el quadre que hi ha a la Sala. Destinà tots els obsequis que li feren i li volien fer a la compra d’uns solars, més enllà del tren, per aixecar-hi un centre catequètic, que l’any 1959 esdevingué la novella parròquia de Jesucrist Rei. Té un carrer dedicat en la seva ciutat. Quetglas Prats, Juan El Rdo. D. Francisco Rayó Brunet, Arcipreste, Hijo Ilustre de Inca. Inca: Imprenta M. Duran, MCMXLIV; BOBM 1943, 406. GEM, XIV, 170. Darder R0094.