Real Munar, Bartomeu

Tornar al llistat

Sineu, 23/08/1893
Prev. 26/12/1915
Def. 22/12/1955
Després d’haver fet els estudis al poble, passa al Seminari per fer els estudis eclesiàstics i dia 31.03.1914 feia el Títol de Patrimoni per poder ser admès als Ordes Majors. Fou ordenat prevere a Menorca dia 26.12.1915, ja que a Mallorca no hi havia Bisbe degut a la mort del Bisbe Campins. De 1916 a 1919 fou el Vicari in Capite de Moscari. El 1919 fa oposicions per ocupar un Benefici de Primatxer a la Seu, càrrec que regentà fins el 1927, que retornà a Sineu com Vicerector de l’antic Convent de Mínims de Sineu. BOBM 1956, 64. AC 1653. Darder R0106.