Real Niell, Joan

Tornar al llistat

Sineu, 14/04/1864
Prev. 14/03/1891
Def. 30/04/1940
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, dia 21.03.1888 feia son Títol de Patrimoni per poder passar als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 14.03.1891. Essent Diaca (1890) aconseguia el Benefici d’organista de la parròquia nadiua i el gaudí tota la vida. A partir de l’any 1904, cada diumenge celebrava la Missa a les Monges del Palau. Escriví diferents composicions musicals per a la litúrgia parroquial. BOBM 1940, 219. GEM XIV, 222. Darder R0107.