Rebassa Bisquerra, Gabriel

Tornar al llistat

Palma, 14/02/1918
Prev. 20/09/1940
Def. 01/06/1987
Durant els anys d’estudi, al Seminari, participà en el Certamen alb els nº 904, 905 i 906. Fou ordenat prevere dia 20.09.1940. Començà l’exercici ministerial com Ecònom de S’Arenal. L’any 1945/46 fou mobilitzar per l’exèrcit i hagué d’anar al Pirineu Aragonés. En el mes de Març de 1947 rebia el nomenament d’Ecònom d’Andratx, càrrec que regentà fins que l’any 1953 fou nomenat Regent de la parròquia de Felanitx per substituir el seu germà Pere. L’any 1958 fou nomenat Ecònom de Felanitx, fins que l’any 1980 renuncià al càrrec, romanent servint als antics feligresos fins que li arribà la mort. Fou molt celebrada la ponència que presentà al Consell Presbiteral sobre “La nostra llengua a la Litúrgia”, donant llum i corregint als qui volien que es passàs del llatí al castellà. Tirngué cura de la celebració del Congrés Eucarístic comarcal el 1961 i de l’establiment del Germans Fossors al Cementiri de Felanitx el 1969. BOBM 1987, 232. Rosselló VIII, 372. Darder R0113.