Reig Casanova, Enric

Tornar al llistat

Agullent (València), 20/01/1859
Prev. 01/01/1886
Def. 24/08/1927
Estudià al Seminari de València fins el IV de Teologia, deixant el estudis eclesiàstics i Doctorant-se en Dret a la Universitat l’any 1880. Prengué esposa que morí junt amb la filla que tenien en la pesta de 1885. Ingressa al Seminari d’Almeria i fou ordenat prevere el 1886, regentant la Càtedra de Història Eclesiàstica. Aquest mateix any ve a Mallorca amb el bisbe Cervera com Secretari de Cambra, Provisor i Vicari General. L’any 1896 obtingué una Canongia de la nostra Seu, que regentà fins l’any 1900, doncs dia 01.01.1901 passava com Canonge a la Seu de Toledo i professor de Sociologia d’aquell Seminari. El 1914 fou nomenat Bisbe de Barcelona. El 1920 Arquebisbe de València, el 1922 Cardenal i Arquebisbe de Toledo on morí. L’Ajuntament de Palma posà dia 05.12.1927 el seu nom la Plaça Cardenal Reig. A Mallorca estant donà a la impremta: 1893 Elementos de religión y moral; 1897 Sacrílegos y traïdores. La Masonería contra la Iglesia y contra España; 1889 ¿Saldrà el Papa de Roma? Publicat amb el pseudònim Tomás de Villanueva. BOBM 1927, 214. GEM XIV, 246.