Reigadas Ramon, Àngel

Tornar al llistat

Santander, 21/09/1972
Prev. 21/06/1998
Def. 00/00/0000
La família s’establí a Mallorca i aquí féu els estudis eclesiàstics. A la convocatòria del IV certamen Bisbe Campins (1992) hi participà amb el tema: “Traducció literal i comparada i comentari sintàctic dels textos de la Resurrecció”. Fou ordenat prevere en la parròquia de Pollença dia 21.06.1998 i allà quedà exercint el ministeri, fins que fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Llorenç, esdevenint-ne Rector i tenint també cura de la parròquia de S’Illot. Passà a estudiar (2007-2009) Teologia Moral a la Gregoriana i d’allà retornà i fou nomenat Rector de la parròquia de Porreres, on hi restà fins el 2014, que deixà la parròquia i passà a viure a Madrid.