Reynés Garau, Pere Antoni

Tornar al llistat

Campanet, 02/02/1862
Prev. 24/09/1887
Def. 08/07/1940
Fou ordenat prevere dia 24.09.1887. Dia 07.08.1885 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Esmerçà la seva vida ministerial com Adscrit en la parròquia de Sant Jaume. De 1902 a 1911 fou Rector de la parròquia de Puigpunyent. Retornà a Palma i era el Capellà dels Germans de les Escoles Cristianes. La mare dels preveres Rebassa i Bisquerra, la Sra. Margalida Bisquerra i Reinés, era neboda d’aquest prevere i amb ell vivia en la parròquia palmesana. BOBM 1940, 311. Darder R0154.