Reynés Pizà, Gabriel

Tornar al llistat

Alaró, 21/05/1914
Prev. 07/06/1941
Def. 00/00/0000
Alaró 21.05.1914 + Palma en la dècada dels anys 70. Fou ordenat prevere dia 07.06.1941 i l’any següent fou nomenat Capellà de les Germanetes dels pobres, exercint aquest ministeri tota la vida, Per a la Missió de Palma de 1951 fou nomenat Delegat eclesiàstic del Centre Missional de Can Domenge. L’any 1955 fou nomenat professor de Religió del Colegio de Estudios Universitarios.