Reynés Ripoll, Gaspar

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1915
Prev. 10/06/1945
Def. 01/10/1992
Dia 27.11.1940 prengué l’hàbit de germà de l’Oratori de Sant Felip Neri, essent ordenat prevere en aquesta institució dia 10.06.1945 i servint en la comunitat palmesana. Dia 24.01.1960 deixà la Congregació de l’Oratori i passà al clergat secular, on hi restà poc temps, doncs aviat deixà el ministeri. Darder R0163.