Reynés Vallès, Joan

Tornar al llistat

Alaró, 01/01/1851
Prev. 17/03/1877
Def. 00/00/0000
Fou prdenat prevere dia 17.03.1877. Dia 27.01.1875 feia Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Servia la parròquia nadiua quan dia 16.06.1879 era nomenat Vicari d’Orient. Hi romangué fins dia 16.11.1880. Dia 14.04.1887 fou nomenat Vicari de Sa Vileta, on hi restà fins el 30.12.1891 que fou nomenat Ecònom de Campanet. Dia 27.05.1899 era Vicesecretari de Cambra de la Cúria i fou nomenat Vicari de la parròquia de sant Miquel (Palma). Dia 11.02.1902 era nomenat Rector de Puigpunyent. Allà morí com Rector Arxiprest. Darder R0168