Ballester Fiol, Joan

Tornar al llistat

Muro, 21/07/1922
Prev. 10/06/1951
Def. 05/04/1992
Fou ordenat prevere el 10.06.1951 començant a exercir el ministeri en la parròquia de Moscari, fins que degut a malaltia, es retirà en sa vila nadiua l’any 1970 L’any 1990 Passà a les Germanetes dels Pobres on morí el 05.04.1992 BOBM 1992 pàgs. 217-218. BOBM 1948, 421; 1950, 529; 1951, 47; 1951, 361, 362.