Reus Alcina, Gabriel

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1851
Prev. 01/01/1878
Def. 29/01/1915
Dia 21.08.1875 va fer el Títol de Patrimoni per poder ser admès als Ordes Majors. Dia 19.05.1876 demanà ordes menors i sotsdiaconat, que li foren donats dia 09.06.1876. Fou ordenat prevere el 1878 i podem dir que tota la vida exercí el ministeri en la parròquia inquera. BOBM 1915, 269. Darder R0138. HdC 1915, 47.