Reus Perelló, Josep

Tornar al llistat

Alaró, 01/01/1851
Prev. 25/03/1885
Def. 10/10/1904
Dia 13.10.1879 feia son Títol de Patrimoni per poder ser admés als Ordes Majors. Dia 25.03.1885 era ordenat prevere quedant Adscrit a la parròquia de sant Miquel (Palma). Dia 09.06.1885 fou nomenat Vicari de Santa Eulàlia i ho fou fins a sa mort. BOBM 1904, 389.