Reus Perelló, Nicolau

Tornar al llistat

Alaró, 25/04/1865
Prev. 22/12/1889
Def. 28/08/1932
Fou ordenat prevere dia 22.12.1889. Dia 02.11.1886 feia son Títol de patrimoni. Dia 09.06.1890 fou nomenat Vicari de Santa Maria del Camí, on hi restà fins el mes d’Octubre de 1893, que passà als PP. de l’Oratori. Estava molt ben preparat en Litúrgia i era el consultor obligat pel clergat mallorquí. Tenia cura de preparar cada any el calendari de les XL Hores que hi havia a Palma i enllestir els torns de vetlla. A Sant Felip fou Prefecte de sagristia, Mestre de Novicis i Prepòsit dos triennis. BOBM 1932, 412 bis. Darder R0144.