Ribera Jaquotot, Josep

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1860
Prev. 22/03/1885
Def. 04/12/1923
Anant avançant en els estudis eclesiàstics, dia 25.07.1882 feia son Títol de Patrimoni per poder ser admès als Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 22.03.1885, quedant Adscrit a la parròquia de Santa Creu. Era el Capellà de la presó. Visitador de les Religioses de La Puresa, Visitador de Causes Pies i dia 21.03.1908 el Sr. Bisbe el nomenà perquè el substituís en la Junta Provincial de Protecció a la Infància. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1923, 471. Darder R0196.