Vives Colom, Francesc

Tornar al llistat

Deià, 02/04/1843
Prev. 07/05/1868
Def. 07/03/1910
Seguint els estudis començats al poble, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. Dia 04.05.1862 entrava a La Sapiència per ajudar l’economia familiar. Dia 22.01.1866 feia son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Fou ordenat prevere dia 07.05.1868. Dia 07.11.1868 rebia el nomenament de Vicari de Valldemossa i encarregat de la Cartoixa, càrrecs que tingué tota la vida, afegint-hi el d’organista de la parròquia. Fou col·laborador de Mn. Alcover per a l’obra del Diccionari. BOBM 1910, 151. Darder V0299.