Ribas Balaguer, Joan

Tornar al llistat

Montuïri, 29/11/1874
Prev. 17/12/1904
Def. 26/02/1942
Dia 24.04.1903 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 17.12.1904. Dia 31.01.1905 era nomenat Vicari de Puigpunyent, dia 01.10.1908 Vicari de Montuïri, fins que passà a la Vicaria de Banyalbufar. Participà a les oposicions a Rectoria que es feren el 1913,però no n’aconseguí cap i fou nomenat Vicari de Montuïri (01.06.1013), tenint cura de l’oratori de Sant Miquel, on hi restà fins a la mort. BOBM 1942, 104. Darder R0172 .