Ribas Manresa, Honorat

Tornar al llistat

Montuïri, 04/09/1895
Prev. 19/10/1919
Def. 15/12/1968
Després d’haver fet els estudis a Montuïri, entrà al Seminari per fer els estudis eclesiàstics. El 1916 entrava al Col·legi de La Sapiència i dia 06.08.1918 feia el Títol de Patrimoni. Dia19,10.1919 era ordenat prevere, començant l’exercici ministerial com Vicari a S’Arracó. L’any 1921 passava a Sant Llorenç també com Vicari. Els anys 1922 i 1923 és el Vicari de Búger. L’any 1925 passa a Roma per ampliar estudis aconseguint el Doctorat en Dret Canònic a l’Angelicum, el de Teologia en la Universitat Romana d’Estudis i en Dret Civil Romà en el Seminari de Sant Apol·linar l’any 1931. De 1934 a 1944 fou el Rector de l’Església espanyola de Roma. L’any 1935 el Papa Pius XI el nomenà Cambrer Secret Supernumerari. I Pius XII, el 1940, el nomenà Prelat Domèstic. Dia 02.05.1941 fou nomenar Canonge Ardiaca de la Seu de València, però no en prengué possessori fins dia 07.04.1944. Uns anys tingué el càrrec de Provicari General d’aquella Seu. Dia 14.03.1962, per motius de salut, passà a Montuïri, on hi morí. Donà a la impremta 1965 Biografía del P. Miguel Rubí Pocoví, misionero. BOBM 1969, 28; GEM XIV, 281. CárcelDiccionario 951.